Tin học 7 Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Sắp xếp dữ liệu
  a. Định nghĩa
  Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để các giá trị trong một hoặc nhiều cột được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần.

  * Lưu ý 1:
  • Đối với những cột có kiểu là kí tự thì mặc định sẽ sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái tiếng Anh
  • Dữ liệu trong các cột khi sắp xếp phải có cùng kiểu dữ liệu (số, kí tự, thời gian)
  b. Cách thực hiện
  Cách 1. Sắp xếp dữ liệu bằng cách sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ:
  • Bước 1. Nháy chuột, chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp
  • Bước 2. Nháy nút
   [​IMG]
   Sort Ascending trên thanh công cụ để sắp xếp tăng dần (hoặc nháy nút
   [​IMG]
   Sort Descending trên thanh công cụ để sắp xếp giảm dần)
  * Lưu ý 2: Nếu em không nhìn thấy các nút lệnh
  [​IMG]
  Sort Ascending,
  [​IMG]
  Sort Descending trên thanh công cụ, thì thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1. Nháy vào nút Toolbar Options
  • Bước 2. Trỏ vào Add or Remove Buttons
  • Bước 3. Chọn Standard
  • Bước 4. Nháy chuột để đánh dấu các nút lệnh cần hiển thị
  [​IMG]

  Hình 1. Hiển thị các nút lệnh sắp xếp

  Cách 2. Sắp xếp dữ liệu từ bảng chọn:
  • Bước 1. Chọn một ô trong cột cần sắp xếp
  • Bước 2. Vào bảng chọn Data\ Sort xuất hiện hộp thoại Sort
  • Bước 3. Chọn Ascending hoặc Descending
  • Bước 4. Nháy OK
  [​IMG]

  Hình 2. Các chức năng trong hộp thoại Sort

  2. Lọc dữ liệu
  a. Định nghĩa
  Lọc dữ liệu là chỉ chọn và hiển thị các hàng thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định nào đó.

  b. Các bước thực hiện
  • Bước 1: Chuẩn bị:
  • Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc
   • Mở bảng chọn Data / Filter / AutoFilter. (Xuất hiện
    [​IMG]
    (mũi tên) trên hàng tiêu đề cột)
  • Bước 2: Lọc:
   • Nháy chuột vào nút
    [​IMG]
    (mũi tên) trên hàng tiêu đề cột
   • Nháy chọn một giá trị mà ta muốn lọc trong danh sách
  Một số lưu ý:
  • Sau khi có kết quả lọc trong một cột, có thể chọn cột khác để tiếp tục lọc
  • Để hiển thị lại toàn bộ danh sách chọn lệnh: Data / Filter / Show All
  • Thoát khỏi chế độ đặt lọc: Data / Filter và nháy chuột xóa đánh dấu AutoFilter
  c. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)
  • Bước 1. Mở chế độ lọc (Data / Filter / AutoFilter).
  • Bước 2. Nháy nút mũi tên trên tiêu đề cột cần lọc và chọn Top 10
  • Bước 3. Thiết đặt các lựa chọn trong hộp thoại Top và nháy Ok
  [​IMG]

  Hình 3. Thiết đặt các lựa chọn trong hộp thoại Top


  Bài tập minh họa
  Câu 1
  Để tiến hành lọc cũng như sắp xếp thì ta cần thực hiện 2 bước cơ bản là gì?

  Gợi ý trả lời:

  Chỉ ra vùng dữ liệu/ Chọn tiêu chuẩn để lọc.

  Câu 2
  Trong 2 công việc sắp xếp và lọc dữ liệu, công việc nào làm ẩn đi một số dữ liệu, công việc nào làm thay đổi vị trí của dữ liệu?

  Gợi ý trả lời:

  Sắp xếp làm thay đổi vị trí của dữ liệu/ Lọc: làm ẩn đi các dữ liệu không thỏa mãn điều kiện.

  Câu 3
  Bạn An nói: "Sử dụng cá nút lệnh trên chỉ có thể sắp xếp dữ liệu kí tự theo bảng chữ cái tiếng Anh" Bạn nói như vậy đã chính xác chưa?

  Gợi ý trả lời:

  Bạn An nói chưa chính xác. Dùng các nút lệnh này có thể sắp xếp được dữ liệu thuộc nhiều kiểu: kí tự, số, thời gian, miễn là cột để sắp xếp có cùng kiểu dữ liệu.

  Câu 4
  Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu là gì?

  Gợi ý trả lời:

  Ưu điểm chung của việc sắp xếp và lọc dữ liệu:
  • Không mất nhiều thời gian sắp xếp và tìm kiếm mà chỉ cần thao tác trên máy
  • Độ chính xác cao, dễ quan sát và theo dõi