Tin học 7 Luyện gõ bàn phím bằng Typing Test

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Giới thiệu phần mềm
  Typing test là phần mềm dùng để luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng hấp dẫn. Bằng cách chơi với máy tính em sẽ luyện được kĩ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón.

  2. Khởi động phần mềm
  • Thao tác thực hiện
   • Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
    [​IMG]
    trên nền màn hình windows
   • Cách 2: Nháy chuột vào Start\Program\Typing Test\ Free Typing Test
  • Xuất hiện màn hình sau:
  [​IMG]

  Hình 1. Màn hình khởi động phần mềm Typing test

  • Nếu em chọn tên mới màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại sau:
  [​IMG]

  Hình 2. Hộp thoại chọn tên mới

  • Nếu em chọn Yes màn hình sẽ xuất hiện như sau:
  [​IMG]

  Hình 3. Màn hình chọn cách chơi

  • Phần mềm Typing Test có 4 trò chơi:
  [​IMG]

  [​IMG]

  Hình 4. Màn hình lựa chọn trò chơi

  3. Trò chơi Bubble (bong bóng)
  • Một dãy các chữ cái xuất hiện như bọt bong bóng.
  • Xuất phát từ vị trí khác nhau, cần gõ chính xác các chữ có trên theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng.
  • Thời gian có kết thúc trò chơi khi ta bỏ qua 6 chữ cái.
  [​IMG]

  Hình 5. Màn hình Trò chơi Bubble (bong bóng)

  4. Trò chơi ABC (bảng chữ cái)
  • Một dãy các chữ cái xuất hiện theo thứ tự trong một vòng tròn.
  • Xuất phát từ vị trí ban đầu, cần gõ chính xác các chữ có trên vòng tròn này theo đúng thứ tự xuất hiện của chúng.
  • Thời gian có hạn, em cần gõ nhanh và chính xác để hoàn thiện công việc gõ trong vòng 5 phút.
  [​IMG]

  Hình 6. Màn hình Trò chơi ABC (bảng chữ cái)

  5. Trò chơi Clouds (Đám mây)
  • Trên màn hình xuất hiện các đám mây và chúng chuyển động từ phải sang trái.
  • Có một đám mây được đóng khung.
  • Nếu xuất hiện chữ tại đám mây đó em có nhiệm vụ gõ đúng theo từ vừa xuất hiện.
  • Nếu gõ đúng đám mây sẽ biến mất.
  • Dùng phím Space hoặc phím Enter để chuyển sang đám mây tiếp theo.
  • Muốn quay lại đám mây đã đi qua thì nhấn phím Backspace.
  • Chỉ được phép bỏ qua nhiều nhất là 6 từ. Nếu hơn 6 từ thì kết thúc trò chơi.
  [​IMG]

  Hình 7. Màn hình Trò chơi Clouds (Đám mây)

  6. Trò chơi Wordris (gõ từ nhanh)
  • Có một khung hình chữ U chỉ cho phép chứa 6 thanh chữ. Các thanh chữ sẽ lần lượt xuất hiện tại trung tâm màn hình và trôi dần xuống khung chữ U.
  • Khi thanh chữ xuất hiện, em cần gõ nhanh và chính xác dòng chữ trên thanh và nhấn phím Space để gõ tiếp từ khác.
  [​IMG]

  Hình 8. Màn hình Trò chơi Wordris (gõ từ nhanh)

  7. Kết thúc phần mềm
  [​IMG]

  Hình 9. Màn hình thoát khỏi phần mềm Typing test