Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Vai trò thực tiễn của giun đốt gặp ở địa phương em?
  Lời giải chi tiết
  - Giun đất cày xới đất làm cho đất tơi xốp, có vai trò quan trọng đối với cây trồng và cây cối trong tự nhiên.
  - Chúng còn là thức ăn tốt cho các loại gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).
  - Một số loài giun đốt biển (giun nhiều tơ, rọm, sá sùng...) là thức ăn cho một số động vật nước như cá.
  - Giun đỏ là thức ăn của cá cảnh.
  - Tuy nhiên, có một số loài như đỉa, vắt là vật kí sinh gây hại cho động vật.