Vật lý 9 Bài 23: Từ phổ - Đường sức từ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Từ phổ
  Từ phổ là hình ảnh cụ thể của các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc hạt mạt sắt lên tấm bìa đặt trong từ trường rồi gõ nhẹ.

  [​IMG]

  2. Đường sức từ
  • Đường sức từ chính là hình ảnh cụ thể của từ trường.
  • Các kim nam châm nối đuôi nhau dọc theo một đường sức từ. Cực Bắc của kim này nối với cực Nam của kim kia.
  • Các đường sức từ có chiều nhất định. Ở bên ngoài thanh nam châm, chúng là những đường cong đi ra từ cực Bắc, đi vào từ cực Nam của nam châm.
  • Nơi nào có từ trường mạnh thì đường sức từ dày,nơi nào có từ trường yếu thì đường sức từ thưa.
  [​IMG]


  Bài tập minh họa
  Bài 1.
  Chiều đường sức từ của hai nam châm được cho trên hình 23.3. Nhìn hình vẽ, hãy cho biết tên các từ cực của nam châm.

  [​IMG]

  Hướng dẫn giải:
  Trên hình 23.3a SBT: Đầu A của thanh nam châm là cực Nam.

  Trên hình 23.3b SBT: Đầu 2 của thanh nam châm chữ U là cực Bắc.
  Bài 2.
  Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và ghi tên từ cực của nam châm.

  [​IMG]

  Hướng dẫn giải:
  Căn cứ vào sự định hướng của kim nam châm đã cho, vẽ chiều của đường sức từ đi qua C. Từ đó xác định cực Bắc, cực Nam của thanh nam châm và chiều của đường sức từ còn lại (hình 23.2)

  [​IMG]