Vật lý 9 Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1.Sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau
  [​IMG]

  Chiều dài dây dẫn

  Tiết diện làm dây dẫn
  Vật liệu làm dây dẫn

  2. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
  Điện trở của dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu thì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây

  \( {R_1 \over R_2} = {l_1 \over l_2}\)
  Bài tập minh họa
  Bài 1.
  Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện, một dây dài 2m có điện trở R1 và dây kia dài 6m có điện trở R2. Tính tỉ số \(\frac{R_{1}}{R_{2}}\)

  Hướng dẫn giải:
  \(r=\frac{R_{1}}{R_{2}}=\frac{2}{6}=\frac{1}{3}\Omega\)

  Bài 2.
  Một dây dẫn dài 120m được dùng đế quấn thành một cuộn dây. Khi đặt hiệu điện thế 30V vào hai đầu cuộn dây này thì cường độ dòng điện chạy qua nó là 125mA.
  a.Tính điện trở của cuộn dây.
  b. Mỗi đoạn dài 1m của dây dẫn này có điện trở là bao nhiêu?

  Hướng dẫn giải:
  a. Điện trở của cuộn dây:

  \(R=\frac{U}{I}=\frac{30}{0,125}=24 \Omega\)

  b. Mỗi mét của dây dẫn này có điện trở là

  \(r=\frac{R}{l}=\frac{240}{120}=2\Omega\)