Vật lý lớp 7 - Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  C1 trang 58 sgk Vật lí lớp 7. Sử dụng các kí hiệu dưới đây, hãy vẽ sơ đồ mạch điện hình 19.3 theo đúng vị trí các bộ phận mạch điện như trên hình này.
  Hướng dẫn giải:
  Sơ đồ mạch điện hình 19.3:
  [​IMG]

  C2 trang 85 sgk Vật lí lớp 7. Hãy vẽ một sơ đồ khác đã so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.
  Hướng dẫn giải:
  Một trong các sơ đồ sau:
  [​IMG]

  C3 trang 58 sgk Vật lí lớp 7. Mắc mạch điện như đúng sơ đồ đã vẽ ở cầu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.
  Trả lời:
  Học sinh mắc mạch điện theo một trong các sơ đồ của câu C2 để kiểm tra
  [​IMG]

  C4 trang 59 sgk Vật lí lớp 7. Xem hình 20.4 và so sánh chiều quy ước của dòng điện với chiều dịch chuyển có hướng của electron tự do trong dây dẫn kim loại.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Dòng điện trong mạch có chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng điện tới cực âm của nguồn điện.
  Chiều quy ước của dòng điện ngược chiều với chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do trong dây dẫn kim loại.

  C5 trang 59 sgk Vật lí lớp 7. Hãy dùng mũi tên như trong sơ đồ mạch điện hình 21.1a để biểu diễn chiều dòng điện trong các sơ đồ mạch điện hình 21.1 b,c,d.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  [​IMG]

  C6 trang 59 sgk Vật lí lớp 7. Hãy tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của chiếc đèn pin dạng ống tròn và vỏ nhựa thường dùng (hình 21.2)
  a) Nguồn điện của đèn gồm mấy chiếc pin? Kí hiệu nào cho bảng trên đây tương ứng với nguồn điện này? Thông thường, cực dương của nguồn điện lắp về phía đầu hay phía cuối của đèn pin?
  b) Hãy vẽ sơ đồ mạch điện của đèn pin và dùng kí hiệu chiều dòng điện chạy trong mạch điện này khi công tắc đóng.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  a) Nguồn điện của đèn gồm hai chiếc pin.
  kí hiệu:
  [​IMG]
  Thông thường cực dương của nguồn điện hay lắp về phía đầu của đèn pin.
  b) Có thể vẽ sơ đồ sau:
  [​IMG]