Vật lý lớp 7 - Bài 7. Gương cầu lồi

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 20 sgk vật lý 7. Bố trí thí nghiệm như hình 7.1. Hãy quan sát ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cho nhận xét ban đầu về các tính chất sau đây của ảnh:
  1. Ảnh đó có phải là ảnh ảo không ? Vì sao ?
  2. Nhìn thấy ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?
  [​IMG]
  Bài giải:
  1. Ảnh là ảnh ảo vì không hứng được trên màn
  2. Ảnh nhỏ hơn vật
  Kết luận: Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau:
  1. là ảnh áo không hứng được trên màn chắn.
  2. Ảnh quan sát được nhỏ hơn vật.
  Bài C2 trang 21 sgk vật lý 7. So sánh bề rộng vùng nhìn thấy của hai gương.
  Bài giải:
  Nhìn vào gương cầu lồi, ta quan sát được một vùng rộng hơn so với khi nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước.
  Bài C3 trang 21 sgk vật lý 7. Trên ôtô, xe máy nguời ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng. Làm như thế có lợi gì ?
  Bài giải:
  Trên ôtô xe máy người ta thường lắp một gương cầu lồi ở phía trước người lái xa để quan sát ở phía sau mà không lắp một gương phẳng vì:
  Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng, do đó giúp người lái xe nhìn được khoảng rộng hơn ở đằng sau.
  Bài C4 trang 21 sgk vật lý 7. Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn (hình 7.4). Gương đó giúp ích gì cho người lái xe ?
  [​IMG]
  Bài giải:
  Ở những chỗ đường gấp khúc có vật cản che khuất, người ta thường đặt một gương cầu lồi lớn vì:
  Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng giúp cho người lái xe nhìn thấy trong gương cầu lồi các phương tiện và người bị các vật cản ở bên đường che khuất, tránh được tai nạn