Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Với những cụm từ cho sẵn dưới đây, em hãy sắp xếp lại để được những câu đúng.
  a) Cá voi và các loài thú có lông quý (1), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), săn bắn (4), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5)
  b) Thiếu nhân lực (1), là (2), bảo vệ các loài động vật (3), và giải quyết sự (4), có nguy cơ tuyệt chủng (5), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7)
  Trả lời :
  a) Săn bắn (4), một cách quá mức (2), đã làm cho (3), cá voi và các loài thú có lông quý (1), nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng (5)
  b) Bảo vệ các loài động vật (3), có nguy cơ tuyệt chủng (5), và giải quyết sự (4), thiếu nhân lực (1), là (2), hai vấn đề lớn(6), của đới lạnh hiện nay (7)